O asocijaciji


ASEF-Asocijacija studenata Ekonomskog fakulteta

 

aseff

Asocijacija studenata Ekonomskog fakulteta osnovana je 2006. godine. Nakon perioda izuzetnih zalaganja i rada članova dolazi do kraćeg prekida u djelovanju organizacije. U maju 2016. godine studenti su izvršili preregistraciju i ponovo pokrenuli pozitivna dešavanja. Otvoren je bankovni račun Asocijacije i riješena ostala pravna pitanja vezana za registraciju. U novembru iste godine je održana osnivačka skupština i izabrano novo rukovodstvo. Prisustvo i zainteresovanost studenata na skupštini pokazali su volju za novim projektima i programima koje ASEF planira organizovati. Glavni cilj Asocijacije je zaštita i promoviranje interesa i prava studenata našeg fakulteta. Kroz postojanje organizacije stvara se i okvir za bolju komunikaciju i razmjenu informacija između studenata i profesora, što u konačnici doprinosi boljim rezultatima. U obnovljenom radu Asocijacija je uzela aktivno učešće u svim aktivnostima koje provodi Ekonomski fakultet, ali se uključila i u projekte nevladinih organizacija, udruženja građana itd. Ono na što smo posebno ponosni je izuzetna saradnja sa UKC-om u Tuzli, kroz koju smo organizovali nekoliko akcija dobrovoljnog darivanja krvi na našem fakultetu. Također, naša Asocijacija se može pohvaliti i potpisanim sporazumom o saradnji sa Udruženjem građana „Multi“ i zajedničkoj organizaciji brojnih projekata. Neki od tih projekata su: Debatno takmičenje „Noć ideja“ koje se već dva puta održalo na našem fakultetu, „STEPS“ konferencija, „Free market road show“ i drugi. Čst nam je istaći saradnju sa BIT centrom, koja je rezultirala i obavljanjem prakse naših studenata u njihovim kompanijama. Pored svega navedenog naši studenti su redovni posjetioci konferencija, radionica, sajmova i ostalih dešavanja kako u našem, tako i u drugim gradovima. Aktivnosti koje bi u tom polju istakli su: Učešće na „Sajam obrazovana i zapošljavanja“ u Banja Luci, Doboju  i Mostaru 2015 godine, učešće studenata na radionici “Poduzetištvo i socijalno poduzetiništvo u savremenom svijetu i BiH“ u saradnji sa Konrad Adenaur Stiftung, učešće studenata na radionicama o nezaposlenosti madih u saradnji sa Censorom, posjeta studenata parlamentu BiH, učešće studenata na konfernciji u Švedskoj (dva puta godišnje), i druge. Od svog osnivanja Asocijacija je bila organizator mnogih događaja i pokretač različitih aktivnosti: “Feel Freedom Play StreetBall” u saradnji sa Omladinskom bankom Tuzla 2009 godine., Internacijonalna konferencija „Ekonomska kriza u Bosni i Hercegovini uzork i posljedice“ 2010. godine., izrada “Priručnik o Bolonjskom procesu studiranja” u saradnji sa Fondacijom tuzlanske zajednice, 2011 godine, Organizovanje „Sajma rukotvorina“ na Ekonomskom fakultetu 2015 godine., organizovanje „Sajam karijera i zapošljavanja“  u saradnji sa delegacijom Europske unije u BiH, Četvrta naučna konferencija „Ekonomija integracije“ ICEI 2015 u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Tuzli, “Microsoft sesija o omaldinskom poduzetništvu” u saradnji sa kompanijom Microsoft 2015 godine., priprema srednjoškolaca za prijemne ispite. U novembru su studenti uključeni u program koji provodi Europska Unija pod nazivom e4u. Na kraju svega čast nam je istaći da smo tokom svog djelovanja naišli na potpunu podršku uprave našeg fakulteta ali i svih profesora.