Podpredsjednik ASEF-a


6Lamija Orlović iz Tešnja. Student četvrte godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, smjer računovodstvo i revizija. Podpredsjednik Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta. Aktivna u NVO sektoru, učesnica i dio organizacionog tima brojnih događaja i konferencija.