Skupština


Članovi skupštine:

Fatima Husanović       Zlatko Bedžetović      Amra Avdaković        Emira Husanović

Nermina Halilović       Lejla Kuduzović         Amila Krdžalić            Mirsad Reštalić

Dino Salkić                 Emina Mehmedović    Zlata Nakičević           Martina Miljanović

Arijana Minov             Emir Mehić                 Ahmed Muratović       Haris Hadžialić

Berina Okić                 Keno Mustafičić         Amina Mahovkić        Haris Omerašević

Ismar Isaković             Amra Sejdinović         Majda Gazetić             Ammar Mešić

Stjepan Ravnjak          Lamija Orlović            Kenan Mosorović        Belmin Hamzić

Ajna Halimović           Asja Vrabac               Emina Sulejmanović   Amir Hasanović

Merima Devedžić        Lejla Školjić                Amina Mehić             Anela Aljkanović