Upravni odbor


Ammar Mešić

Ammar Mešić

Ammar Mešić iz Tuzle. Student treće godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, smjer menadžment. Predsjednik Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta.

Ahmed Muratović

Ahmed Muratović

Ahmed Muratović iz Živinica, rodjen u Sarajevu. Student II godine Ekonomskog fakulteta u Tuzli. Predsjednik Upravnog odbora ASEF-a.

Lamija Orlović

Lamija Orlović

Lamija Orlović iz Tešnja. Student četvrte godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, smjer računovodstvo i revizija. Podpredsjednik Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta. Aktivna u NVO sektoru, učesnica i dio organizacionog tima brojnih događaja i konferencija.

Haris Hadzialic

Haris Hadzialic

Haris Hadzialic, rodjen 28.11.1994 u Minhenu. Student druge godine ekonomskog fakulteta. Učesnik brojnih seminara i konferencija. Koordinator marketinške agencije BOORAM

Sejdinović Amra

Sejdinović Amra

Sejdinović Amra iz Banovića. Studentica treće godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, smjer menadžment. Predsjednica skupštine Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta. Učesnica i dio organizacionog tima brojnih seminara i radionica.

Emir Mehić

Emir Mehić

Emir Mehić, iz Lukavca, student druge godine Ekonomskog fakulteta i sekretar ASEF-a.

Aktivan član u NVO sektoru.

Gazetić Majda

Gazetić Majda

Gazetić Majda iz Lukavca. Studentica treće godine, smjer računovodstvo i revizija. Član upravnog odbora Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta u Tuzli. Dio organizacionog tima na konferencijama i radionicama, ali također i učesnik. Uživam u radu sa ljudima i organizovanju događaja

Devedžić Merima

Devedžić Merima

Devedžić Merima iz Gracanice. Studentica IV godine Ekonomskog fakulteta, smjer menadzment. Član upravnog odbora Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta u Tuzli. Asistent na projektu CEO konferencije u Tuzli i bivši projektni koordinator Udruženja građana Multi. Voli izazove i uživa u organizaciji događaja.

Belmin Hamzić

Belmin Hamzić

Belmin Hamzić iz Gračanice. Student četvrte godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, smjer računovodstvo i revizija. Član Upravnog odbora Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta.

Mustafičić Kenan

Mustafičić Kenan

Mustafičić Kenan iz Tuzle. Student prve godine Ekomomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Član UO Asocijacije studenta Ekonomskog fakulteta. Ucesnik brojnih i dio organizacionog tima nekih seminara.

Minov Arijana

Minov Arijana

Minov Arijana iz Tuzle. Student druge godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Član Upravnog odbora Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta. Učesnica i dio organizacionog tima brojnih seminara i radionica. Predstavnica druge godine Ekonomskog fakulteta i osoba na koju se možete osloniti.

Bedžetović Zlatko

Bedžetović Zlatko

Bedžetović Zlatko iz Tuzle. Student prve godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Član Upravnog odbora Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta. Prijašnje iskustvo stekao u NVO sektoru.

Stjepan Ravnjak

Stjepan Ravnjak

Stjepan Ravnjak iz Odžaka. Student treće godine Ekonomskog fakulteta. Potpredsjednik skupštine Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta.